Cách cấp quyền tự động khi camera học sinh xuất hiện trên bảng đen của ClassIn

Cách cấp quyền tự động khi camera học sinh xuất hiện trên bảng đen của ClassIn

Bước 1: Đăng nhập vào bảng quản lý bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường.

Bước 2: Chọn Settings, sau đó chọn Class settings

Nhấn vào icon “+” để thêm custom classroom mới hoặc chỉnh sửa custom classroom đã có sẵn.

Sau khi mở “classroom setting”, nhấn “switches” và chọn mục thứ 15: “Authorization in black board setting

  • Bật/tắt “When the video frame of a student is moved (except double-click) to black board area, the students will be authorized automatically”:  Nếu khung camera của học sinh được kéo xuống bảng đen, học sinh sẽ được cấp quyền
  • Bật/tắt “When the video frame of a student is moved (include double-click) to seat area, the students will be unauthorized automatically”: Nếu khung camera của học sinh được kéo khỏi bảng đen, học sinh sẽ bị thu hồi quyền.

Lưu ý: Cài đặt sẽ có hiệu lực khi bạn quay lại lớp học.

auth auto
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cách cấp quyền tự động khi camera học sinh xuất hiện trên bảng đen của ClassIn