Cài đặt giảm tiếng vọng trên ClassIn

Cài đặt giảm tiếng vọng trên ClassIn

Bước 1: Đăng nhập vào bảng quản lý bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường.

Bước 2: Chọn Settings, sau đó chọn Class settings

Nhấn vào icon “+” để thêm custom classroom mới hoặc chỉnh sửa custom classroom đã có sẵn.

Sau khi mở “classroom setting”, nhấn “switches” và chọn mục thứ 11: “Avoid echo setting”.

Bật/tắt “Close avoide echo“: Giúp cải thiện âm thanh của video đang bật trong lớp học.

Lưu ý 1: Chỉ hỗ trợ cho Windows, IOS và MacOS.

Lưu ý 2: Người dùng phải đảm bảo không có tiếng vọng trong môi trường xung quanh.

Lưu ý 3: Chức năng này không được chọn theo mặc định, vì vậy bạn cần phải bật thủ công.

Lưu ý 4: Cài đặt sẽ có hiệu lực khi bạn quay lại lớp học.

avoid eco
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Cài đặt giảm tiếng vọng trên ClassIn