Bật cài đặt chức năng khóa cho giáo viên

Bật cài đặt chức năng khóa cho giáo viên

Bước 1: Đăng nhập vào bảng quản lý bằng tài khoản chính hoặc tài khoản phụ của trường.

Bước 2: Chọn Settings, sau đó chọn Class settings

Nhấn vào icon “+” để thêm custom classroom mới hoặc chỉnh sửa custom classroom đã có sẵn.

Sau khi mở “classroom setting”, nhấn “switches” và chọn mục thứ 17: “Teacher lock setting

Bật/tắt “Allow teachers (not include authorized students) to lock the position (for picture, text and paint) and size (only for picture)”: Giáo viên có thể khóa các đối tượng trên bảng đen.

Lưu ý: Cài đặt sẽ có hiệu lực khi bạn quay lại lớp học.

teacher lock
Tham Gia Cộng Đồng Giáo Viên Sử Dụng ClassIn
Nhanh chóng giải đáp thắc mắc và kết nối với các chuyên gia giàu kinh nghiệm
Bật cài đặt chức năng khóa cho giáo viên