Chủ đề công tác năm 2020: "Tuổi trẻ Bình Dương Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Category Archives: Chỉnh sửa bài tập

Giáo viên giao bài tập cho học viên và muốn chỉnh sửa bài tập, với bài viết hướng dẫn dưới đây và một số lưu ý sẽ giúp giáo viên hiểu hơn về cách sử dụng tính năng này nhé.

Giáo viên hay trợ giảng đều có thể chỉnh sửa bài tập đã giao trong lớp học.

Lưu ý:

– Bài tập đã giao chỉ có thể chỉnh sửa một số cài đặt, chẳng hạn như công khai bài tập và tuỳ chọn gửi.

– Bài tập đã giao có thể lưu vào trong ngân hàng bài tập.