Ứng dụng ClassIn

Tải ClassIn miễn phí và trải nghiệm giải pháp dạy và học toàn diện 

downLoadBgRight

Tính năng

ClassIn for Windows

Download ClassIn for free and take ClassIn anywhere in the world

ClassIn for Mac OS

Download ClassIn for free and take ClassIn anywhere in the world

classinCamLogoCamIn for Windows

A powerful video recording and virtual camera software

classinCamLogoCamIn for Mac OS

A powerful video recording and virtual camera software

Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Xin chào! Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Gọi cho chúng tôi ngay