Tính năng dành cho quản trị viên

công cụ duy nhất tích hợp các tính năng quản trị

Play Video about ClassIn Quản trị trường học
69
  • Lập kế hoạch lớp học và quản lý danh sách một cách toàn diện 
  • Lưu trữ đám mây bảo mật
  • Quyền tùy chỉnh

Tất cả những gì bạn cần để quản lý trường học

Việc quản lý giáo viên, học sinh và các tài nguyên khác trở nên phức tạp – Hãy để chúng tôi giúp bạn!

Phân tích hiệu suất của học sinh và giáo viên bất cứ khi nào

Danh tiếng của trường luôn là ưu tiên hàng đầu của bạn – danh tiếng của trường bạn là tất cả đối với chúng tôi. ClassIn cung cấp cho bạn các công cụ hỗ trợ đánh giá chất lượng giáo dục mà trường của bạn cung cấp.
70
  • Giám sát lớp học nhanh chóng 
  • Thư viện ghi hình lớp học
  • Phân tích dữ liệu giáo viên và học sinh
71

Điều chỉnh background lớp học

Tùy chỉnh background lớp học với logo và tên của trường học, đồng thời tùy chỉnh những công cụ giảng dạy.

Tính năng nổi bật

icon finance tools1

Công cụ
tài chính

icon class superivsion

Giám sát lớp học
từ xa

icon central cloud

Lưu trữ học liệu
đám mây

icon class scheduling 1

Xếp lịch
linh hoạt

icon class recording

Ghi hình
tiết học

icon tracking system1

Hệ thống
theo dõi