ClassIn X, chúng tôi định nghĩa lại khái niệm lớp học!

c14a7b c43f4e91dcf0443e8e747666e829c1a8 mv2
Screenshot 339

ClassIn X – Lời mở đầu

Classin X chúng tôi định nghĩa lại khái niệm lớp học

Lần này chúng tôi định nghĩa lại khái niệm lớp học!

Classin X chúng tôi định nghĩa lại khái niệm lớp học

Nhận dạng vân tay | Đăng nhập nhanh

nhận dạng vân tay
39bc31 97a0d33ea4a94603bce58e4de01252e5 mv2

Trượt hai ngón tay | Review chữ viết tay

Trượt hai ngón tay
39bc31 59661e90ad134ecf903b50e27dd8bc3b mv2

Công cụ Roulette | Gọi nhanh bằng 4 ngón tay

công cụ routte
ảnh màn hình
Classin X chúng tôi định nghĩa lại khái niệm lớp học

Lật sách bằng hai ngón tay | Khám phá nội dung mới

39bc31 ccdc4cae3e3d4759a6bef5b0e17d201d mv2
39bc31 309360ce2a2b4defa052b0e5ae928da0 mv2

Chụp màn hình và Phóng to | Đánh dấu nội dung chính

39bc31 c54900fa9b72483a91dd960589216c85 mv2
39bc31 d709798a2acd47cbb2f067e9f8540369 mv2

Phát bảng đen nhỏ | Phản hồi tức thì từ sinh viên

bảng đen nhỏ
39bc31 2430a9133d294cb987fb55274055908e mv2

Trình chiếu không dây | Tương tác thời gian thực trên các màn hình

trình chiếu k dây
Classin X chúng tôi định nghĩa lại khái niệm lớp học

Thư viện đám mây | Ủy quyền và Quản lý

Cung cấp hàng loạt tài nguyên giáo dục chất lượng hàng đầu

39bc31 b05451b964f94061904abf65391f8ac7 mv2
39bc31 c8da8bc2ce6f4e48baefd8bddc1cd2c9 mv2

Hỗ trợ nhiều loại tệp

39bc31 4a53519153184c19adbb76c80af8e323 mv2
Classin X chúng tôi định nghĩa lại khái niệm lớp học

Bài tập về nhà

39bc31 1ef11c0b51f14dd4a4f48358939e357a mv2
Classin X chúng tôi định nghĩa lại khái niệm lớp học
ClassIn X, chúng tôi định nghĩa lại khái niệm lớp học!

One thought on “ClassIn X, chúng tôi định nghĩa lại khái niệm lớp học!

Leave a Reply

Your email address will not be published.