Top 5 đề bài hoá học lớp 11 hay nhất

đề thi hoá học lớp 11 hay

Tiếp nối với chuỗi các đề bài hóa học hay, hôm nay ClassIn đã tổng hợp và giới thiệu đến quý thầy cô top 10 mẫu đề bài hóa học lớp 11 hay và bổ ích. Những dạng bài tự luận này sẽ hỗ trợ thầy cô trong việc lựa chọn và lên giáo án dạy học, cũng như giúp các em học sinh được tiếp cận các kiến thức căn bản nhất của hóa học lớp 11.

>>> Xem thêm: Top 10 đề bài hóa học lớp 10 hay

Đề bài hóa học lớp 11 – Dạng 1: Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn

Đề bài: Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau:

 1. Na3PO4 + AgNO3
 2. K2CO3 + HCl
 3. MgCl2 + Ca(OH)2
 4. CuSO4 + BaCl2

Giải:

1. Na3PO4 + AgNO3

 • Phương trình phân tử: Na3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 + 3NaNO3
 • Phương trình ion rút gọn: PO43- + 3Ag+ → Ag3PO4

2. K2CO3 + HCl

 • Phương trình phân tử: K2CO3 + 2HCl → 2KCl + CO2 + H2O
 • Phương trình ion rút gọn: CO32- + 2OH → CO2 + H2O

3. MgCl2 + Ca(OH)2

 • Phương trình phân tử: MgCl2 + Ca(OH)2 → CaCl2 + Mg(OH)2
 • Phương trình ion rút gọn: Mg2+ + 2OH → Mg(OH)2

4. CuSO4 + BaCl2

 • Phương trình phân tử: CuSO4 + BaCl2 → CuCl2 + BaSO4
 • Phương trình ion rút gọn: SO42- + Ba2+ → BaSO4

Đề bài hóa học lớp 11 – Dạng 2: Tính giá trị pH của dung dịch

Đề bài: Hòa tan 0,62 gam Na2O vào nước dư thu được 2 lít dung dịch A. Tính giá trị pH của dung dịch A.

Giải:

Số mol Na2O: n = 0,01 mol

đề bài hoá học lớp 11 hay

Nồng độ mol NaOH: CM = 0,01 (M)

[OH] = 0,01 M

Ta có: [OH].[OH] = 10-14

[OH] = 10-12 (M)

Giá trị pH của dung dịch A: pH = -lg[OH] = -lg10-12 = 12

Đề bài hóa học lớp 11 – Dạng 3: Phân biệt lọ mất nhãn

Đề bài: Bằng phương pháp hóa học, hãy phân biệt các dung dịch chứa trong các lọ mất nhãn sau: NH4Cl, K3PO4, NaCl, AgNO3. Viết phương trình hóa học các phản ứng xảy ra nếu có.

Giải:

Lấy 4 mẫu thử: NH4Cl, K3PO4, NaCl, AgNO3

– Cho dung dịch AgNO3 vào 4 mẫu thử:

 • Mẫu xuất hiện kết tủa vàng là: K3PO4

Phương trình phản ứng : K3PO4 + 3AgNO3 → Ag3PO4 + 3KNO3

 • Mẫu xuất hiện kết tủa trắng là : NH4Cl, NaCl (*)

Phương trình phản ứng:

NH4Cl + AgNO3 → AgCl + NH4NO3

NaCl + AgNO3 → AgCl + NaNO3

 • Mẫu không hiện tượng là : AgNO3

– Cho tiếp dung dịch KOH vào (*), đun nhẹ

 • Mẫu xuất hiện khí mùi khai là: NH4Cl

Phương trình phản ứng: NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + H2O

– Mẫu không hiện tượng là: NaCl

Đề bài hóa học lớp 11 – Dạng 4: Tính khối lượng 1 chất trong dung dịch

Thường những dạng bài này sẽ được thiết kế theo 1 chuỗi câu hỏi theo trình tự mà các em cần làm để tìm ra đáp án cuối cùng.

Đề bài: Cho 11,8 gam hỗn hợp gồm Al và Cu hòa tan vừa đủ trong 400 ml dung dịch HNO3 đặc, nóng. Sau phản ứng thu được 17,92 lít khí NO2 (đktc). Hãy tính:

 1. Phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
 2. Khối lượng muối thu được sau phản ứng.

Giải:

nNO2 = 0,8 mol

Gọi x, y lần lượt là số mol của Al, Cu trong hỗn hợp ban đầu

đề bài hoá học lớp 11 hay

Theo đề bài ta có hệ phương trình:

đề bài hoá học 11 hay

Giải hệ ta được: x = 0,2; y = 0,1

 1. Phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
mẫu đề bài hoá học lớp 11 hay

Phần trăm khối lượng Cu: %Cu = 100% – 45,76% = 54,24%

 1. Khối lượng muối thu được sau phản ứng.

mmuối = 0,2 . 213 + 0,1 . 188 = 61,4 (g)

Đề bài hóa học lớp 11 – Dạng 5: Bài tập hoá hữu cơ

Hoá hữu cơ là kiến thức trọng điểm trong hệ thống hoá học lớp 11. Chính vì thế các em học sinh cần nắm kỹ dạng bài này và luyện tập nhiều hơn.

Đề bài: Hợp chất hữu cơ X (chứa 3 nguyên tố C, H, O) có phần trăm khối lượng C, H và O lần lượt bằng 64,86%, 13,51% và 21,63%.

Khối lượng mol phân tử của X bằng 74,0 g/mol. Hãy lập công thức phân tử của X.

Giải:

Đặt công thức phân tử của X là: CxHyOz

đề bài hoá học lớp 11 hay

⇒ Chọn x = 4 ; y = 10 ; z = 1

CTPT X: (C4H10O)n

Theo bài: MX = 74 ⇒ 74.n = 74 ⇒ n = 1

⇒ CTPT: C4H10O

Trên đây là một số dạng bài tập căn bản trong chương trình hoá học lớp 11. Thầy cô có thể tham khảo để chuẩn bị cho giáo án dạy học của mình một cách tốt nhất. Chúc thầy cô thành công!

>>> Xem thêm: Top 3 flashcard nguyên tố hóa học giúp học sinh học tốt môn hoá