5 cách ứng dụng phương pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm ở các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới

Trong các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, phương pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm đã trở thành một xu hướng quan trọng. Thay vì tập trung vào việc truyền đạt kiến thức một cách một chiều, các hệ thống giáo dục tiên tiến đang chú trọng vào việc phát triển kỹ năng, sự sáng tạo và khám phá của người học.

Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ cho quý độc giả 5 cách ứng dụng phương pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm và những ví dụ khi ứng dụng phương pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm trong việc nâng cao chất lượng giáo dục ở một số nước trên thế giới.

Tham khảo cuốn sách: Learner-Centered Teaching: Five Key Changes to Practice, tác giả Maryellen Weime

Ứng dụng phương pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm

Ở các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới, có nhiều phương pháp đào tạo đặc biệt tập trung vào việc đặt người học vào trung tâm của quá trình học tập. Dưới đây là một số cách ứng dụng phương pháp này:

5 cách ứng dụng phương pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm ở các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới
  1. Học tập dựa trên vấn đề (Problem-Based Learning – PBL): Phương pháp này tập trung vào việc đặt các vấn đề thực tế và thách thức trước mắt của người học. Người học phải tìm hiểu, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề này thông qua việc áp dụng kiến thức và kỹ năng đã học. Quá trình này khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo và khám phá từ phía người học.
  2. Học tập dựa trên dự án (Project-Based Learning – PBL): Phương pháp này yêu cầu người học thực hiện các dự án thực tế có tính ứng dụng. Người học phải làm việc nhóm, xác định vấn đề cần giải quyết, tạo kế hoạch, thực hiện và trình bày kết quả dự án. Quá trình này giúp phát triển kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian và giải quyết vấn đề.
  3. Học tập hướng tới kỹ năng (Skill-Based Learning): Phương pháp này tập trung vào việc phát triển kỹ năng cần thiết cho người học trong thế giới công việc thực tế. Thay vì chỉ tập trung vào kiến thức lý thuyết, người học được khuyến khích tham gia vào các hoạt động thực hành, mô phỏng và thực tế. Các kỹ năng như giao tiếp, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và tư duy phản biện được đặt lên hàng đầu.
  4. Học tập tự điều chỉnh (Self-Directed Learning): Phương pháp này khuyến khích sự tự quản lý và tự học của người học. Người học được trang bị kỹ năng tự học, tìm kiếm thông tin và đánh giá tri thức. Họ có thể lựa chọn nội dung học, tạo lịch trình và xác định cách tiếp cận học tập phù hợp với mình.
  5. Học tập liên kết (Connected Learning): Phương pháp này kết hợp giữa học tập trong lớp, học tập ngoài trường và học tập trực tuyến để tạo ra môi trường học tập toàn diện. Người học có thể kết nối với nguồn kiến thức và cộng đồng thông qua công nghệ số, hợp tác với người đồng trang lứa và nhận hỗ trợ từ người hướng dẫn.

Các phương pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm đều tập trung vào việc đặt người học vào trung tâm quá trình học tập, khuyến khích sự tương tác, tư duy sáng tạo và áp dụng kiến thức vào thực tế. Đồng thời, các phương pháp này cũng khuyến khích sự tự quản lý và phát triển kỹ năng của người học.

Xem thêm: Chiến lược gắn kết học sinh và tăng cường tương tác lớp học ở thời đại số

Một số quốc gia ứng dụng phương pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm

Phương pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm đã được áp dụng và phát triển ở nhiều nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Dưới đây là một số ví dụ về cách một số quốc gia ứng dụng phương pháp này:

5 cách ứng dụng phương pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm ở các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới
  1. Phần Lan: Hệ thống giáo dục Phần Lan chú trọng vào việc đặt người học vào trung tâm quá trình học tập. Học sinh được khuyến khích tham gia vào các hoạt động thực hành, học tập theo nhóm và làm việc trên các dự án thực tế. Họ có cơ hội phát triển kỹ năng sáng tạo, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề thông qua việc áp dụng kiến thức vào thực tế.
  2. Mỹ: Một số trường học ở Mỹ đã ứng dụng phương pháp học tập dựa trên vấn đề (Problem-Based Learning) và học tập dựa trên dự án (Project-Based Learning). Thay vì chỉ truyền đạt kiến thức trong lớp học, người học được đưa vào các tình huống thực tế, giúp họ phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và giao tiếp.
  3. Hà Lan: Hệ thống giáo dục ở Hà Lan cũng ứng dụng phương pháp học tập dựa trên vấn đề và học tập dựa trên dự án. Học sinh được khuyến khích tham gia vào các hoạt động thực tế, nghiên cứu vấn đề và tìm kiếm giải pháp. Họ học cách làm việc nhóm, quản lý thời gian và áp dụng kiến thức vào thực tế.
  4. Singapore: Trong hệ thống giáo dục ở Singapore, phương pháp học tập dựa trên vấn đề và học tập dựa trên dự án được sử dụng rộng rãi. Học sinh được khuyến khích tham gia vào các hoạt động thực tế, như nghiên cứu, thiết kế và triển khai các giải pháp cho các vấn đề thực tế. Qua đó, họ phát triển kỹ năng sáng tạo, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề.

Các ví dụ trên chỉ là một số quốc gia thể hiện việc ứng dụng phương pháp đào tạo lấy người học làm trung tâm. Tuy nhiên, phương pháp này cũng được áp dụng và phát triển ở nhiều quốc gia khác trên thế giới, đóng góp vào sự phát triển toàn diện của người học.