5 cách dùng công cụ giảng dạy trực tuyến giúp việc giảng dạy bằng tình huống trở nên tốt hơn

Các cách dùng công cụ giảng dạy trực tuyến để giúp việc giảng dạy bằng tình huống trở nên tốt hơn

Đối với một số người trong chúng ta, những người giảng dạy theo phương pháp trực tiếp từ rất lâu, việc chuyển sang đột ngột theo phương học trực tuyến do đại dịch gây ra, đã thách thức chúng tôi phải suy nghĩ lại cách tiếp cận của mình.  Giờ đây, sau hơn một năm giảng dạy các khóa học theo phương pháp trực tuyến cho sinh viên đại học và sau đại học về tiếp thị và sản xuất, chúng tôi đã thấy nhiều thay đổi mà chúng tôi đã thực hiện — bao gồm cả việc kết hợp nhiều công nghệ hơn vào các tình huống ở lớp học— cải thiện sâu sắc các trải nghiệm phương pháp tình huống.  Chúng tôi nhận thấy rằng với các công cụ giảng dạy trực tuyến, cả sinh viên lẫn bản thân tôi đều cảm thấy tốt hơn những lúc lên lớp. 

Vì vậy, bây giờ chúng tôi đang chuyển sự chú ý của mình trở lại học trực tiếp, chúng tôi thấy mình muốn giữ lại nhiều đổi mới xuất hiện từ các trường hợp giảng dạy kinh nghiệm của chúng tôi trực tuyến.  Chúng tôi muốn giữ những lợi ích sau:

  • Nhiều định dạng hấp dẫn hơn để cung cấp và áp dụng các nguyên tắc cơ bản về tình huống
  • Phân tích tình huống tinh tế hơn — và học sinh chuẩn bị tốt hơn
  • Khả năng hiểu rõ hơn về khả năng hiểu của học sinh
  • Kết nối dễ dàng hơn giữa các sinh viên để làm việc nhóm nhỏ hiệu quả hơn
  • Thảo luận và tranh luận trong lớp phong phú hơn

Khi các khu học xá mở cửa trở lại, chúng tôi không muốn đánh mất tiến trình này.  Đã đến lúc xem xét kỹ lưỡng các công cụ trực tuyến mà tất cả chúng ta đã quen thuộc và xác định những cải tiến nào chúng ta nên duy trì để nâng cao trải nghiệm lớp học điển hình trong tương lai.  Hãy xem xét những đổi mới và công nghệ này trong bối cảnh năm lợi ích đã xác định của chúng tôi.

Có thể bạn muốn xem: Những điều cần biết về phần mềm dạy học cho trẻ em

1. Các định dạng hấp dẫn hơn để cung cấp và áp dụng các nguyên tắc cơ bản cho tình huống

Phương pháp tình huống rất hiệu quả vì nó cung cấp cho sinh viên cơ hội áp dụng công cụ, lý thuyết hoặc khái niệm kinh doanh cơ bản. Theo truyền thống, việc cung cấp các nguyên tắc cơ bản này là không đồng bộ (thông qua một bài đọc hoặc sách giáo khoa) hoặc đồng bộ (thông qua một bài giảng). Dù bằng cách nào, việc học tập mang tính thụ động và hấp thu, hơn là một trải nghiệm tương tác hoặc nhập vai cho học sinh. Các công cụ học tập trực tuyến đã trình bày một số lựa chọn thay thế hấp dẫn có thể bổ sung, hoặc thậm chí thay thế một bài đọc hoặc bài giảng truyền thống và làm cho việc học đồng bộ và không đồng bộ trở nên hấp dẫn hơn. Video, thảo luận ngang hàng, bài tập tương tác và các hoạt động tương tác được phân loại khác có thể thu hút sự quan tâm của học sinh bằng cách cung cấp nhiều loại. Việc áp dụng phương pháp tiếp cận đa phương thức đối với môn học cũng mở ra các tùy chọn cho giảng viên để tùy chỉnh nội dung cho phù hợp hơn hoặc chuyên môn hóa hơn.

Nói một cách tổng thể hơn, các công cụ trực tuyến và đổi mới giảng dạy trong thời điểm bất thường này đã thúc đẩy sự chuyển đổi từ cách học thụ động hơn, hấp thụ hơn sang cách học tương tác hơn (Hình 1) và cung cấp những cách thực tế để hỗ trợ trải nghiệm nhập vai, ngay cả khi việc học không đồng bộ.

công cụ giảng dạy trực tuyến
Hình 1: Việc giảng dạy trực tuyến đã đưa chúng ta vượt ra ngoài các phương pháp tiếp cận thụ động, thụ động hơn sang một loạt các công cụ cho các phương pháp tiếp cận chủ động, nhập vai giúp tăng cường sự tham gia của học sinh, ngay cả trong học tập không đồng bộ.

2. Phân tích tình huống được trau chuốt — và học sinh được chuẩn bị tốt hơn

Với các nguyên tắc cơ bản đã hiểu rõ, học sinh sau đó có thể chuyển sang phân tích tình huống. Chúng tôi nhận thấy rằng các công cụ học tập trực tuyến mà chúng tôi hiện đang sử dụng trong các khóa học của mình đã có những lợi ích rõ ràng — chúng mang lại cho sinh viên cơ hội lớn hơn để kiểm tra các phân tích trường hợp của họ và tùy chỉnh các giả định của họ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Lấy ví dụ ở một phần của khóa học vận hành, trường hợp Sam’s Pizzeria: Quản lý nhu cầu cao điểm giới thiệu cho sinh viên phương pháp phân tích năng lực khi họ chuẩn bị một nhà hàng để xử lý nhu cầu tăng đột biến trong thời gian ngắn. Học sinh tự mình hoàn thành một số phân tích tình huống, ở định dạng trực tuyến động (xem thanh bên). Kết quả là, họ đến lớp học đã được chuẩn bị tốt hơn, có cơ hội kiểm tra một số giả định và thậm chí nhận được đánh giá và phản hồi ban đầu về phân tích của họ.

HỌC TRỰC TUYẾN TƯƠNG TÁC TRONG TRƯỜNG HỢP SAM’S PIZZERIA

Các công cụ trực tuyến cung cấp nhiều cách thực tế hơn để chuyển từ học tập thụ động sang trải nghiệm tương tác hơn, ngay cả trong học tập không đồng bộ. Ví dụ: đối với sinh viên hoạt động, trường hợp Sam’s Pizzeria: Quản lý nhu cầu cao điểm là một cách để giới thiệu cho sinh viên các khái niệm như phân tích khả năng và quy trình, khi họ khám phá cách một doanh nghiệp có thể chuẩn bị cho nhu cầu ngày lễ tăng đột biến. Ngoài ra, các bài tập trực tuyến sôi động cũng trở thành một phần trong các bài tập và phân tích tình huống của học sinh.

Các bài tập trực tuyến được tạo cho trường hợp này bao gồm lập sơ đồ luồng quy trình bằng cách sử dụng bài tập kéo và thả trực tuyến (hoặc, cách khác, đây có thể là một bài tập sắp xếp lại khá đơn giản); thực hiện tính toán công suất bằng cách sử dụng bảng động (xem ví dụ bên dưới); và một bảng điều khiển đầy màu sắc để phân tích sự biến đổi với các yếu tố tương tác cho các biến khoảng không quảng cáo và một biểu đồ đường biểu thị tổng thời gian đã trôi qua cho quy trình được mô phỏng.

Nguồn: David Wood, “Bài 1. Kiểm kê năng lực và khả năng thay đổi: Hoạt động 1.4 Năng lực,” Các nguyên tắc cơ bản về kinh doanh: Khóa học vận hành (bài tập lớp học tại Trường kinh doanh Ivey, London, Ontario, Canada, tháng 11 năm 2019).

Học sinh phải nộp bản tính năng lực của mình trước khi tiến hành thảo luận nhóm. Mặc dù các phép tính về năng lực của sinh viên đối với trường hợp Sam’s Pizzeria không được chấm điểm, nhưng việc gửi trực tuyến giúp người hướng dẫn có thể nhanh chóng xác định cách sinh viên thực hiện trước khi đến lớp. Với thông tin này, giảng viên có thể điều chỉnh kế hoạch giảng dạy để đáp ứng nhu cầu của sinh viên và giải quyết các khu vực nhầm lẫn khi cần thiết.

Trong bảng động và bài tập trực tuyến, sinh viên nhận được phản hồi về phân tích của họ và được tạo cơ hội để sửa lỗi trước bất kỳ cuộc thảo luận nhóm hoặc lớp nào về cách tốt nhất để giải quyết các nút thắt của doanh nghiệp.

Gọi học sinh lạnh lùng có thể có hiệu quả, nhưng khi học sinh biết rằng mình đã chuẩn bị kỹ càng, học sinh sẽ tự tin hơn để giơ tay. Ví dụ, từ lâu chúng ta đã thấy trong các khóa học quản lý tổ chức, sinh viên nhận thấy phương pháp luận kiểm soát quá trình thống kê (SPC) thật là đáng sợ. Ví dụ: trong các cuộc thảo luận trên lớp trước đây về trường hợp Benevento Foods, khi được yêu cầu nêu chi tiết các vấn đề cấp bách về kiểm soát chất lượng của nhà sản xuất, không quá 1/4 sinh viên tình nguyện chia sẻ phân tích SPC của họ. Tuy nhiên, khi chúng tôi dạy trường hợp này ở lớp học trực tuyến, học sinh hoàn thành phân tích trực tuyến trước khi đến lớp và số lượng giơ tay trong khi thảo luận trường hợp đã tăng hơn gấp đôi. Mang đến cho sinh viên cơ hội thực hành SPC trực tuyến với phản hồi ngay lập tức giúp sinh viên tự tin hơn vào kết quả của họ.

Đằng sau một ví dụ này là nhiều công cụ khác — các công cụ trực tuyến có thể thúc đẩy sự chuẩn bị của cá nhân, dẫn đến các cuộc thảo luận nhóm học tập phong phú hơn và lớp học trở nên gắn kết hơn.

3. Tầm nhìn rõ ràng vào sự hiểu biết của học sinh

Với các công cụ chúng tôi đã sử dụng trong các khóa học trực tuyến của mình, chúng tôi với tư cách là giảng viên cũng có nhiều cơ hội hơn để xem xét các công việc đang diễn ra của học sinh, cho cả lớp nói chung và cho từng cá nhân học sinh. Trong tình huống Sam’s Pizzeria, các công cụ trực tuyến cung cấp cho người hướng dẫn một cái nhìn nhanh về các phép tính của sinh viên trước lớp học tiếp theo. Đối với bài học về thực hiện nghiên cứu thị trường, các công cụ trực tuyến giúp sinh viên dễ dàng trình bày các phương pháp tiếp thị của họ trước khi diễn ra lớp học. Cho dù điều này được thực hiện thông qua hội nghị trực tuyến hoặc nộp trực tuyến, người hướng dẫn có thể sử dụng thông tin này trong thảo luận trên lớp, nói chuyện trực tiếp với các đề xuất được gửi và nhanh chóng chuyển sang thảo luận và tranh luận về giá trị của từng phương pháp.

Bằng cách hiểu rõ vị trí đứng của mỗi sinh viên ở đâu trước khi buổi gặp mặt ở lớp học tiếp theo, giảng viên có thể điều chỉnh kế hoạch giảng dạy để dành nhiều hơn hoặc ít hơn thời gian trên lớp cho việc phân tích khi cần thiết. Xét cho cùng, giá trị gia tăng thực sự của dạy học tình huống nằm trong cuộc tranh luận và thảo luận, không phải phân tích cho bản thân. Cho dù bạn đang giảng dạy trực tuyến hay trực tiếp, những công cụ này cung cấp những cách thực tế để xem bài tập của sinh viên thường xuyên hơn để liên kết các bài tập này trực tiếp hơn với thảo luận trong lớp.

4. Kết nối dễ dàng hơn giữa các sinh viên để làm việc nhóm nhỏ hiệu quả hơn

Làm việc nhóm nhỏ là một phần quan trọng của phương pháp học tập tình huống. Trong các nhóm và cụm học tập, học sinh có thể điều chỉnh hoặc sửa chữa các phân tích tình huống của họ và xây dựng sự tự tin của họ trước khi tham gia thảo luận trong lớp lớn hơn. Trước đây, chúng tôi nhận thấy rằng nếu không có thời gian trên lớp để làm việc nhóm nhỏ, thì các cuộc họp nhóm học tập sẽ không diễn ra. Tuy nhiên, việc chuyển sang các nhóm trực tuyến và diễn đàn thảo luận trực tuyến đã đơn giản hóa rất nhiều sự hợp tác của sinh viên — các việc hậu cần của cuộc họp trở nên ít thách thức hơn nhiều.

Với các công cụ cộng tác trực tuyến và hội nghị truyền hình mà tất cả chúng ta đều quen thuộc hiện nay, chúng ta có thể liên kết các hoạt động cá nhân và nhóm để kết nối sinh viên với nhóm học tập của họ tốt hơn. Để giúp đảm bảo sự chuẩn bị cá nhân tốt hơn cũng như sự hợp tác trong nhóm, chúng tôi yêu cầu sinh viên phải tự mình hoàn thành các phân tích tình huống trước khi họ có thể tiếp cận công việc của nhóm nhỏ của mình. Bạn có thể thiết lập một cái gì đó như thế này thông qua trình tự các hoạt động hoặc thông qua hệ thống quản lý học tập (LMS), điều này cho phép bạn hạn chế việc đọc hoặc nhận xét về các bài đăng của nhóm cho đến khi học sinh đã đăng một bài tập cá nhân.

Sau đó, mỗi nhóm sẽ tổng hợp các phân tích riêng lẻ và gửi một bản tóm tắt ngắn về các tác động — hoặc, nếu họ đã chuẩn bị sẵn sàng, họ có thể nộp  quyết định sơ bộ về tình huống khó xử của trường hợp đó. Làm việc theo nhóm này có thể được thực hiện không đồng bộ trong bảng thảo luận của LMS, thông qua một tài liệu được chia sẻ hoặc, nếu sinh viên thích, bằng cách họp ảo để hoàn thành bài tập nhóm.

5. Thảo luận và tranh luận trong lớp học phong phú hơn

Mặc dù chúng tôi đã thấy những lợi ích đáng kể cho công việc của cá nhân và nhóm, nhưng có lẽ đáng ngạc nhiên là trải nghiệm lớp học là nơi chúng tôi tìm thấy những lợi ích lớn nhất của việc trải nghiệm trực tuyến. Thay vì dành 20 đến 30 phút đầu tiên của lớp học để phân tích ban đầu về một tình huống, chúng ta có thể tận dụng công việc cá nhân và nhóm đã được nộp trực tuyến và thay vào đó, và sử dụng thời gian trong lớp để thảo luận, xem xét và sửa chữa những lỗi thường gặp. Liên kết bài tập mà sinh viên đã hoàn thành trực tuyến với cuộc thảo luận trực tiếp trên lớp rất có lợi cho bất kỳ khóa học nào, cho dù nó diễn ra trực tuyến hay trong khuôn viên trường — bạn có thể dành nhiều thời gian hơn trong lớp cho những nội dung thú vị như thảo luận, tranh luận và đưa ra quyết định.

Ngoài giờ học, giảng viên có thể muốn tiếp tục việc học bằng một số hoạt động không đồng bộ, khám phá các chủ đề bổ sung hoặc kết nối bài học với các ứng dụng và ngành khác. Các công cụ như bảng thảo luận nhóm hoặc nhật ký trực tuyến để tự phản ánh bản thân có thể bổ sung thêm tình huống học tập theo những cách có thể không phải là một phần của lớp học truyền thống ở trường học. Khi chúng ta liên kết các yếu tố của học tập trực tuyến với việc học tập ở trường, chúng ta có thể bắt đầu nhận ra tiềm năng đầy đủ của một trải nghiệm kết hợp.

Công nghệ như một sự bổ sung, không phải là một mối đe dọa, đối với việc học trên lớp

Bằng cách áp dụng các phương pháp giảng dạy và học tập trực tuyến, bạn không phải cạnh tranh với việc giảng dạy trong lớp học — thay vào đó, bạn đang tạo điều kiện cho trải nghiệm học tập và thảo luận tình huống phong phú hơn trong lớp học.

Khi bạn sử dụng công nghệ để cung cấp các nguyên tắc cơ bản về kinh doanh và chỉ định các hoạt động trực tuyến cho các cá nhân và nhóm chuẩn bị tình huống và gửi bản phân tích trước lớp, bạn sẽ tạo cơ hội cho sinh viên đến lớp chuẩn bị nhiều hơn để đóng góp vào cuộc thảo luận. Giảng viên cũng có nhiều thời gian hơn để khám phá tình huống và có thêm thông tin chi tiết để điều chỉnh kế hoạch giảng dạy của họ theo cách phản ánh mức độ hiểu biết của sinh viên.

Và khi chúng ta liên kết tất cả các hoạt động này lại với nhau, việc học tập tại trường có thể được hưởng rất nhiều lợi ích từ trải nghiệm của chúng ta — và những đổi mới — có được từ việc giảng dạy trong một thời kỳ đại dịch. Hãy để chúng ta sẽ không bỏ lại tất cả những gì chúng ta đã học được phía sau.