Mẹo sử dụng ClassIn: Tính năng Phòng Nhóm/Break-out room mới nhất 2023

Tính năng chia Break-out room/Phòng Nhóm của ClassIn cho phép giáo viên tạo ra các nhóm bên trong một bài học. Với tính năng chia Phòng Nhóm, bạn có thể nâng cao tương tác trong bài học và sự tương tác của học sinh bằng cách tạo hoạt động dựa trên nhóm và hoạt động học tập tự chủ. Là một giáo viên, bạn có thể hỗ trợ học sinh học tập theo tốc độ của họ bằng cách ‘quan sát’ và ‘tham gia’ vào phòng thảo luận khi cần thiết.

Xem thêm: 7 Bước Xây Dựng Một Khóa Học Kết Hợp (Hybrid)

Cách sử dụng tính năng Break-out room/Phòng Nhóm

Tạo nhóm

Mẹo sử dụng ClassIn: Tính năng Break-out room/Phòng Nhóm

Để tiến hành thảo luận nhóm, nhấp vào thẻ Breakout Rooms trong hộp công cụ giảng dạy.

Mẹo sử dụng ClassIn: Tính năng Break-out room/Phòng Nhóm

Sau đó, bạn sẽ có một tab cửa sổ mới để cấu hình các thiết lập phòng. Ở đây, bạn có thể chọn số lượng nhóm bạn muốn chia thành và cách bạn muốn phân bổ học sinh vào các nhóm.

Lưu ý:

  • Số lượng nhóm: Mặc định là 2 và bạn có thể chọn lên đến 50 nhóm khác nhau.
  • Tạo tự động: Tạo tự động sẽ tạo các nhóm tự động, chia học sinh vào các nhóm ngẫu nhiên.
  • Tạo thủ công: Tạo thủ công sẽ cho phép bạn phân bổ học sinh vào từng nhóm một.

Sau khi hoàn tất các thiết lập, nhấp vào tab “Bắt đầu phân nhóm”.

Cài đặt nhóm

Sau khi nhấp vào “Bắt đầu phân nhóm”, bạn sẽ chuyển đến tab cửa sổ tiếp theo.

Mẹo sử dụng ClassIn: Tính năng Break-out room/Phòng Nhóm

Bạn có thể bổ nhiệm các học sinh làm trưởng nhóm. Điều này cho phép họ truy cập vào các công cụ để quản lý nhóm của mình.

Để chọn trưởng nhóm, double-click vào tab của học sinh mà bạn muốn chọn làm trưởng nhóm. Bạn có thể nhận biết trưởng nhóm bằng biểu tượng học sinh được hiển thị trên tab của học sinh trong mỗi pane nhóm.

Mẹo sử dụng ClassIn: Tính năng Break-out room/Phòng Nhóm

Là một giáo viên, bạn cũng có thể tái phân nhóm học sinh. Để phân bổ lại học sinh vào một nhóm khác, trước tiên hãy chọn tùy chọn tạo mới và sau đó nhấp vào tab Tái phân nhóm.

Mẹo sử dụng ClassIn: Tính năng Break-out room/Phòng Nhóm
  • Tái phân bổ ngẫu nhiên: nó sẽ tái tạo các nhóm một cách ngẫu nhiên và đặt học sinh vào các nhóm tự động.
  • Tái phân bổ thủ công: nó sẽ làm trống các pane nhóm và sau đó bạn có thể kéo và thả học sinh vào từng pane nhóm.

Sau khi hoàn tất các thiết lập, nhấp vào tab Bắt đầu thảo luận để bắt đầu thảo luận nhóm.

Thảo luận nhóm

Với giáo viên

Mẹo sử dụng ClassIn: Tính năng Break-out room/Phòng Nhóm

Là một giáo viên, bạn có thể phát giọng nói và camera của mình đến mỗi nhóm. Để làm điều này, đánh dấu vào hộp ở góc trái dưới của cửa sổ “Đồng bộ âm thanh và giọng nói với nhóm thảo luận”. Đây là tính năng cực kỳ hữu ích khi muốn đưa ra hướng dẫn hoặc cập nhật thời gian.

Quan sát một nhóm

Là một giáo viên, bạn có thể lắng nghe những gì đang diễn ra trong mỗi nhóm. Để làm điều này, nhấp vào tab “Quan sát” trong pane nhóm. Khi quan sát một nhóm, học sinh không thể nghe được âm thanh hay giọng nói của bạn.

Tham gia vào một nhóm

Là một giáo viên hoặc trợ giảng, bạn có thể tham gia vào mỗi nhóm. Khi tham gia vào một nhóm, bạn có thể nói chuyện và tương tác với học sinh trong nhóm. Để làm điều này, nhấp vào tab “Tham gia” trong pane nhóm.

Hộp chat
Mẹo sử dụng ClassIn: Tính năng Break-out room/Phòng Nhóm

Mỗi phòng breakout sẽ có một cuộc trò chuyện riêng. Như một giáo viên, bạn có thể truy cập vào tất cả các cuộc trò chuyện của phòng breakout. Bạn có thể truy cập vào bất kỳ cuộc trò chuyện của phòng breakout nào bằng cách chọn trò chuyện từ danh sách trò chuyện của bạn.

Thu nhỏ tab cửa sổ thiết lập.
Mẹo sử dụng ClassIn: Tính năng Break-out room/Phòng Nhóm

Bạn có thể thu nhỏ tab cửa sổ thiết lập phòng breakout bằng cách nhấp vào biểu tượng thu nhỏ ở góc trên bên phải của cửa sổ. Bạn có thể mở tab thiết lập bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào biểu tượng phòng breakout ở góc trên bên phải của màn hình của bạn.

Học sinh

Mẹo sử dụng ClassIn: Tính năng Break-out room/Phòng Nhóm

Sau khi bạn bắt đầu phiên phòng hội thoại nhỏ, học sinh sẽ được chuyển đến phòng hội thoại nhỏ được giao. Trong phòng hội thoại nhỏ, có một số tính năng có thể giúp học sinh quản lý nhóm.

Chia nhóm trưởng

Các nhóm trưởng có thể quản lý các học sinh khác bằng cách sử dụng thanh công cụ dưới các camera của học sinh. Các nhóm trưởng có thể tắt tiếng các bạn thành viên trong nhóm, đưa lên xuống bục giảng, và ‘phê duyệt’ người tham gia. Trưởng nhóm cũng có thể thấy các công cụ giảng dạy ở bên phải của màn hình. Ở đây, họ có thể mở hộp công cụ giảng dạy, bao gồm các tab cho Open Image / Board file, Save Board file, Stopwatch, Timer và Dice.

Các thành viên trong nhóm

Các thành viên trong nhóm có thể truy cập vào các công cụ chú thích và ổ đĩa đám mây sau khi được phê duyệt bởi nhóm trưởng.

Khung chat

Mẹo sử dụng ClassIn: Tính năng Break-out room/Phòng Nhóm

Học sinh có thể sử dụng khung chat trong phòng breakout để trò chuyện với các thành viên khác trong phòng. Chat chỉ hiển thị trong nhóm của mình và không hiển thị cho các nhóm khác.

Nếu học sinh có bất kỳ câu hỏi nào, họ có thể sử dụng tab Câu hỏi trong tab cửa sổ chat. Các câu hỏi được chia sẻ trong tab Câu hỏi có thể được xem bởi các học sinh trong các nhóm khác.

Sau cuộc thảo luận

Để kết thúc cuộc thảo luận, bạn có thể nhấp vào “Kết thúc cuộc thảo luận”, điều này sẽ đưa tất cả học sinh trở lại phòng học. Bạn vẫn sẽ thấy cửa sổ phòng breakout trên màn hình của mình. Ở đây, bạn có thể chọn tiếp tục cuộc thảo luận, tạo nhóm mới, nhập kết quả thảo luận vào bảng đen chính hoặc kết thúc phòng breakout.

Kết quả cuộc thảo luận

Mẹo sử dụng ClassIn: Tính năng Break-out room/Phòng Nhóm

Nhập kết quả thảo luận

Bạn có thể sao chép các tệp bảng từ mỗi nhóm sau cuộc thảo luận vào bảng đen chính. Để thực hiện việc này, bạn có thể nhấp vào biểu tượng Nhập trong ngăn của mỗi nhóm.

Đưa học sinh lên bục giảng

Bạn có thể đưa học sinh từ một nhóm cụ thể lên bục giảng bằng cách nhấp vào biểu tượng Lên bục giảng ở thanh bên trên của mỗi nhóm.

Sao chép tệp bảng vào từng nhóm:

Bạn có thể sao chép tệp bảng trên bảng đen chính vào từng nhóm. Để thực hiện việc này, hãy nhấp vào biểu tượng Sao chép trong ngăn của mỗi nhóm.

Quay lại thảo luận nhóm

Mẹo sử dụng ClassIn: Tính năng Break-out room/Phòng Nhóm

Trừ khi bạn đóng tab cửa sổ phòng họp nhóm, bạn luôn có thể gửi học viên trở lại nhóm mà họ đã được chỉ định. Ngoài ra, bạn luôn có thể tập hợp lại các học viên. Điều này hữu ích khi bạn muốn học viên của mình chia sẻ ý tưởng của họ với càng nhiều học viên càng tốt.

Kết thúc cuộc thảo luận

Mẹo sử dụng ClassIn: Tính năng Break-out room/Phòng Nhóm

Để kết thúc tính năng Breakout room, hãy nhấp vào biểu tượng Đóng ở trên cùng bên phải của cửa sổ tab.

Xem bài viết gốc tại: ClassIn Tip: Breakout Rooms