Về ClassIn

Về ClassIn

ClassIn là nền tảng công nghệ cung cấp giải pháp lớp học trực tuyến dẫn đầu trong mảng giáo dục trên toàn thế giới. ClassIn đem đến trải nghiệm học tập trực tuyến kết hợp truyền thống mang tính tương tác cao.

Tầm nhìn

ClassIn tin rằng giáo dục không chỉ dành riêng cho cá nhân nào, mà là dành cho tất cả mọi người trên toàn thế giới. Chính vì thế nền tảng lớp học trực tuyến của ClassIn tập trung giải quyết được bài toán thiếu hụt giáo viên ở vùng sâu vùng xa, đặt học sinh làm trọng tâm lớp học và đề cao tính tương tác của lớp học.

Have Any Questions?